Door het wissen van uw Ruimte maak je ook je geest helder

Modern Day Alchemy... What it is and Why it Works

Aalchimie voor de moderne tijd- Wat het is en hoe het werkt

 

Is het u ooit opgevallen, hoe sommige ruimtes zijn gevuld met een gevoel van vrede en rust,terwijl u zich in andere ruimtes ongemakkelijk, verdrietig of angstig voelt ? Dit is omdat ruimtes worden gevuld met de resterende energie van alles wat er ooit ,in positieve of negatieve zin gebeurd is. Om uw woon- of werkomgeving van alle chaotische, negatieve en muffe energie te ontdoen, zal een Space Clearing niet alleen resulteren in een onmiddellijke en merkbaar trans-vorming van de "feel" van uw ruimte, maar ook in een toegenomen gevoel van welzijn voor alle gebruikers van de desbetreffende ruimte.

Elemental Space Clearing® is een eenvoudige techniek die effectief  elke ruimte reinigt van de negatieve energie en, resulteert in een frisse levendige en gezonde ruimte. Wanneer uw ruimte is gereinigd van het negatieve, en omgezet is in een positieve energie, ervaart u het gevoel van rust, veiligheid  vreugde.

Wanneer is Space Clearing het meest effectief

  • De nieuwe woning die u gaat betrekken

  • Als u  uw oude woning gaat verkopen

  • Tijdens of na een grote verandering in uw leven, zoals: Ziekte of Verlies    

  • Eenmalig een jaarlijkse energieopfrissing

  • Geboorte van een baby